"kali" (2018)
"kali" (2018)

acrylic on canvas

24"x24"

 

"piera" (2017)
"piera" (2017)

acrylic on hand-stretched canvas

24"x18"

"JEFFERY" (2016)
"JEFFERY" (2016)

acrylic on canvas

18"x24"

**SOLD**

"drip" (2016)
"drip" (2016)

12"x16"

acrylic on canvas

"it's a knife" (2016)
"it's a knife" (2016)

acrylic on canvas

14"x18"

"the rose gold collection" (2015)
"the rose gold collection" (2015)

acrylic on canvas

4 pieces, 10"x10" each

**2/4 SOLD**

"free ice cream" (2015)
"free ice cream" (2015)

acrylic on canvas

11"x14"

 **SOLD**

"the jesus piece" (2015)
"the jesus piece" (2015)

acrylic on canvas

12"x16"

**SOLD**

"fish$cale" (2015)
"fish$cale" (2015)

acrylic on canvas

16"x20"

"unappreciated" (2014)
"unappreciated" (2014)

16"x20"

acrylic on canvas

"kali" (2018)
"piera" (2017)
"JEFFERY" (2016)
"drip" (2016)
"it's a knife" (2016)
"the rose gold collection" (2015)
"free ice cream" (2015)
"the jesus piece" (2015)
"fish$cale" (2015)
"unappreciated" (2014)
"kali" (2018)

acrylic on canvas

24"x24"

 

"piera" (2017)

acrylic on hand-stretched canvas

24"x18"

"JEFFERY" (2016)

acrylic on canvas

18"x24"

**SOLD**

"drip" (2016)

12"x16"

acrylic on canvas

"it's a knife" (2016)

acrylic on canvas

14"x18"

"the rose gold collection" (2015)

acrylic on canvas

4 pieces, 10"x10" each

**2/4 SOLD**

"free ice cream" (2015)

acrylic on canvas

11"x14"

 **SOLD**

"the jesus piece" (2015)

acrylic on canvas

12"x16"

**SOLD**

"fish$cale" (2015)

acrylic on canvas

16"x20"

"unappreciated" (2014)

16"x20"

acrylic on canvas

show thumbnails